What are little girls made of/ Millest on tehtud väikesed tüdrukud

What are little girls made of / Volume I – Meghan, sculpture of gelatin, 2009

“What are the little girls made of /Volume I – Meghan” is consisting of three headless bodies of a large woman, made out of gelatine.
Three “prints” are three scultures that come from the same giant jelly mold, of the same shape and size, but differing from each other in colours and textures. The layers of red, white and every shade in between leave the impression of a real human body, without the protective layer of skin.
In time the sculptures will develop the spots of mold on them, that will change in time.
Exhibiting the sculptures outdoors could be considered.
It could be taken — but not necessarily — as a critic towards contemporary body standards and thus introducing young females to the eating disorders, objectifying women, woman`s body as the most overused object… Or as irony toward it all — a double-triple joke. Name your feminist pet peeve.
It takes 16 kg of gelatine to make one sculpture. was exhibited during the Culture Factory Festival in Tallinn in August 2009.

It`s sequel, “What are the little girls made of /Volume II – Liisa”, the torso of a much larger woman, was exhibited at Fountain Art Fair in Miami i December 2009.

Millest on tehtud väikesed tüdrukud  / Volume I – Meghan, skulptuur želatiinist, 2009 

“Millest on tehtud väikesed tüdrukud /Volume I – Meghan” kujutab endast silma järgi kolme  umbes 100-kilose naise ilma peata keha, mis on valmistatud zhelatiinist.
Kolm “tõmmist” kujutavad endast kolme samast hiiglaslikust tarretisevormist pärit skulptuuri, mille kuju on sama, kuid värvilised pinnad erinevad. Punased, valged  ning kõigis nende vahevarjunditetes kihid jätavad mulje realistlikust, kuid ilma kaitsav nahapinnata inimkehast. Ajapikku tekib kujudele hallitus, mis muutub  aja jooksul. Võib kaalutleda kujude eksponeerimist õues.
Seda võib võtta – kuigi ei pruugi — kriitikana tänapäevaste kehaideaalide ja nende kaudu söömishäirete õhutamise, naiste objektistamise, naisakti kui kunsti kõige eksluateeritavama ainese aadressil. Või siis – irooniana kõigi eelpoolmainitute üle. Name your feminist pet peeve.
“Millest on tehtud väikesed tüdrukud /Volume I – Meghan” oli väljas Kultuuritehase Festivalil 2009.a. augustis. Selle järg, “Millest on tehtud väikesed tüdrukud /Volume II – Liisa”, veel palju suurema naise torsolt võetud vormi põhjal valminud, oli eksponeeritud kunstimessil Fountain Art Fair Miamis 2009.a. detsembris.

 

 

Posted Under